Sesoo érintőkapcsoló webáruház

 

Sesoo érintőkapcsoló webáruház

 

 

Hírlevél
TOP termékek
Látogató számláló
0
1
2
5
2
0
0
Házhozszállítás

Garancia, elállás joga

Az Almafás Kft. által forgalmazott  és termékekre a jótállási idő a vásárlás napjától számított 12 hónap. Ettől eltérő esetekben a jótállás időtartamát külön feltüntetjük.

A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött Jótállási jeggyel érvényesítheti. Hiányosan, vagy ki nem töltött jótállási jegy esetében a garancia igazolásához a vásárlási bizonylat is szükséges. Kérjük, hogy a vásárláskor kapott jótállási jegyet őrizze meg, és minden szerviz esemény alkalmával hozza magával! Jótállási jegy hiányában csak fizető javítás keretei között tudunk szolgáltatásokat nyújtani.

Ha a termék a vásárlás napjától számított 3 napon belül hibásodik meg, a termék cseréjét lehet kérni. Szükséges feltétel azonban a termék eredeti és teljes csomagolása, tartozékainak és dokumentációinak megléte.

Jótállási igényként - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. A garanciális javítást szervizünk törekszik bejelentéstől számított 15 munkanapon belül elvégezni, a javítás időtartama azonban cégünk által nem befolyásolható tényezők miatt ettől eltérhet. A javított készülékeknél a jótállási idő meghosszabbodik a szervizbe adás napjától számítva azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a meghibásodás miatt nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt termékre (annak kicserélt részére) újra kezdődik. Ha a termék nem javítható a Vevő a termék cseréjét kérheti. Szükséges feltétel azonban a termék eredeti és teljes csomagolásának, tartozékainak és dokumentációinak megléte. Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló megfelelő árleszállítást vagy a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételár visszafizetését kérheti, ez utóbbira jelentéktelen hiba (pl. kopás) miatt nem jogosult. A készülékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb) hibája készülékcserére nem jogosít.

A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják. A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.


Nem tartoznak a jótállás körébe:

-  a termékhez adott szoftverek, mivel azok szellemi termékek. A média olvashatóságára 90 napos garanciát adunk. A navigációs szoftverben történt hiba elhárítása, a szoftver beállítása nem garanciális javítás.
-  a termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb)
-  a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
-  a használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
-  a termékeink használati utasításában nem szereplő szolgáltatás, technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget.

Nem számítanak garanciális hibának az alábbi esetek:

-  0,5 %-nál kisebb számú pixel hiba, mechanikai sérülések
-  a készülékkel nem 100 %-ig kompatíbilis memória kártya használata

Termékeink tökéletes működése csak az alábbi környezeti értékek mellett garantálhatóak:

-  +5 és +35 °C közötti hőmérséklet
-   45 % és 75 % közötti relatív páratartalom


Csak a Vevő teljes költségtérítése mellett vállalható a javítás:

-  ha a felhasználó kezelési útmutatótól eltérően használta a készüléket (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be)
-  ha a készüléket a Garanciaviselő cég engedélye nélkül megbontotta

Az ilyen okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. Hibásnak vélt, de kifogástalanul működő termék bevizsgálási díja szintén a vevőt terheli.

 


Az feltüntetett árak nettó árak.

Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy szervízbe hozatal előtt legyenek kedvesek időpontot egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal!

 

 


                                            A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A Vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, valamint a 151/2003. (IX. 22) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási igények intézését a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelete szabályozza.

Ha a hiba ténye vagy jellege (pl. a termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a szerviz szakvéleményt állít ki, mellyel a vásárló minőségvizsgáló szervhez fordulhat.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: 06-1 459-48-00

Fax: 06-1 210-46-77

Weboldal: www.nfh.huElállás joga


Amennyiben a Vevő az internetes vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:
A Vevő a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás joga a termék átvételének napjától áll fenn. Elállás esetén Vevő a terméket eredeti csomagolásban, sértetlenül, saját költségére visszajuttatja az Almafás Kft. (továbbiakban "Szállító") címére. A hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően a Szállító, az átvételt követő 30 munkanapon belül a kifizetett összeget visszautalja a Vevő számlájára. A nem megfelelő állapotú terméket Szállító nem köteles visszavenni. Ebben az esetben Szállító a terméket a Vevő költségére visszaküldi, és a kifizetett összeg visszatérítése nem terheli.

 

Kérjük kedves Vásárlóinkat, ha elállni kívánnak a vásárlástól, legyenek kedvesek telefonon egyeztetni az ügyfélszolgálattal!

 

Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: 06 30/725-3343 (10-18 óráig)
Ügyfélszolgálatunk postacíme: 1141 Budapest, Vágújhely utca 7.

(Csak postázási cím, ezen a címen ügyfeleket nem fogadunk!)

 

 


                                                          Tudnivalók GPS használatához

Tudnunk kell, hogy egy navigációs készülék sosem fog helyettünk gondolkodni. Segít a cél minél egyszerűbb megtalálásában, de alapvetően nekünk kell eldönteni merre indulunk. A gép újratervez, ha saját útvonalunkat akarjuk követni.
A készüléket MINDIG a motor beindítása után csatlakoztassuk a szivargyújtó töltőhöz. Így kivédhetjük az indításkor fellépő esetleges túlfeszültség káros következményeit. Ez a módszer megnöveli az akkumulátor élettartamát. Különösen igaz ez nagy teljesítményű gépjárművek (kamionok, teherautók) esetén.
Időnként ellenőrizzük a tartó tapadási állapotát egy egyszerű szemrevételezéssel, mozgatással. Nyáron légkondícionáló használata esetén az üveg külső és belső hőmérséklete közötti különbség a tapadókorong meglazulását eredményezheti.
A GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

 

 

 Elállási nyilatkozat formanyomtatvány

 

 

Almafás Kft

1141 Budapest Vágújhely utca 7.

 

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltsd ki és juttasd vissza az elérhetőségünkre.

 

Vállalkozás adatai

 

Név:

 

Székhely:

 

Levelezési cím:

 

Email cím:

 

Telefonszám:

 

Fax:

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében

 

Megrendelés száma:

 

 

Termék megnevezése:

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

A fogyasztó neve:

 

 

A fogyasztó címe:

 

 

Az elállás oka: (nem kötelező kitölteni, de segít a munkánkban)

 

 

 

 

 

 

Dátum

 

 

 

 

Elérhetőségeink:

1141 Bp Vágújhely utca 7.

 

Elállás esetén kérjük a terméket juttasd el erre a címre.

A szállítási költség ilyenkor a vevőt terheli.